Projekti

Simptomi

Enotni avtomatizirani vertikalno integrirani informacijski in analitični sistem za izvajanje medicinskega in socialnega strokovnega znanja

Od januarja 2012 se EAVIIAAS uporablja v FGBU Ministrstva za delo ITU FB RF za namene elektronskega obtoka dokumentov med medicinskim in socialnim strokovnim znanjem ter vzdržuje računovodske in poročevalske obrazce za ITU.
Nenehno delo poteka za izboljšanje vmesnika in zagotavljanje informacijskih komponent sistema ITU, pravilnega prikaza medicinskih in strokovnih dokumentov v tehnični podpori razvijalca informacijskega sistema.

Cilji oblikovanja in izvajanja:

Avtomatizacija funkcij računovodstva, upravljanja, zbiranja, obdelave in prenosa informacij o raziskavah na vseh ravneh medicinskega in socialnega strokovnega znanja.

Sistemska arhitektura:

Sistemske komponente:

- zbirka podatkov (DB);
- avtomatizirana delovna postaja delovne postaje (AWP);
- avtomatizirano delovno mesto (AWP) za izvajanje medicinskega in socialnega strokovnega znanja;

Informacije za pridobitev potrebnih distribucij:

Če želite prejemati sistemske distribucije, morate napisati uradno zahtevo, tako da jo pošljete po elektronski pošti: [email protected]

V besedilu zahteve je treba od institucije, odgovorne za postopek izvajanja sistema, navesti eno kontaktno osebo z naslednjimi podatki: priimek, ime, patronymic, položaj, telefonsko številko, e-pošto.

Za prenos distribucije programske opreme in nadaljnjih servisnih paketih mora biti tudi del zahtevka se opredeli računa (samo za prijavo), dostop do avtomatiziranega informacijskega sistema za sprejem in obravnavo pritožb državljanov na zveznih institucij zdravstveno in socialno pregledu vloženih v elektronski obliki (AIS "Portal ITU"). Pravica za prenos sistemske programske opreme bo na voljo v omenjeni zahtevi računa.

Tehnična podpora uporabnikov:

FGIS EAVIIAAS - naslovni dokumenti.

Pravni dokumenti za enoten avtomatiziran informacijski sistem za izvajanje medicinskega in socialnega strokovnega znanja.

FGIS EAVIIAAS - uskladitev podatkov, vnos arhivskih podatkov

Določbe odredbo vlade za 16/7/2016 številko 1506-r "Na odobritev koncepta ustvarjanja, vzdrževanja in uporabe zvezne vlade informacij" Zvezni register Onemogočeno sistema "(v nadaljevanju - FGIS DFI) FGBU" FB ITU ", skupaj z zveznih državnih organov ITU, je glavni vir podatkov

Registracija na portalu AIS ITU ITU vloge za pritožbo zoper odločitev ITU GB

Registracija na portalu AIS ITU ITU vloge za pritožbo zoper odločitev ITU GB

Prijava je mogoča na portalu ITU na dva načina:

1) Prošnjo vloži državljan v papirni obliki FUU ITU, pooblaščeni uslužbenci ITU FG pa elektronsko prijavijo na portalu ITU;

2) Državljan samostojno izpolni prijavni obrazec prek svojega osebnega kabineta na enotnem portalu državnih in občinskih služb (www. *****). Aplikacija se samodejno prikaže na seznamu aplikacij na portalu ITU z ikono " in osebje FGU ITU, odgovornega za obdelavo aplikacij, samodejno obvesti o potrebi po obdelavi.

Korak 1. Registracija papirne aplikacije ITU GB

Za registracijo papirne prijave za pritožbo zoper odločitev ITU, kliknite na povezavo "Pritožba na odločitev ITU" v glavnem meniju (slika 1).

Sl. 1 Glavni meni

Če izberete ta element menija, se stran prikaza, prikazanega na sl. 2.

Sl. 2 Ustanovitev pritožbe zoper odločitev ITU

Simbol označuje obvezna polja.

Ko izpolnite vsa polja, morate klikniti gumb »Naprej« na dnu kartice.

Če nekatera obvezna polja niso izpolnjena, se na vrhu kartice prikaže opozorilno sporočilo (slika 3).

Sl. 3 Sporočilo o potrebi po izpolnjevanju polj

Če so vsa zahtevana polja pravilno izpolnjena, potem se po kliku gumba »Naprej« na zaslonu prikažejo povzetek podatkov o izpolnjenem prijavnem obrazcu (slika 4). Na tej točki se lahko vrnete za urejanje kartice s klikom na gumb "Nazaj" ali shranite aplikacijo tako, da kliknete gumb "Shrani".

Sl. 4 Povzetek informacij o vlogi

Ko se aplikacijska kartica shrani, bo aplikaciji dobil status "Novo"(Slika 5).

Sl. 5 Vloga za pritožbo v statusu "Novo"

Korak 2. Obdelava elektronske aplikacije v ITU GB

Če želite obdelati aplikacijo (prenesti jo v poznejše stanje), uporabite gumbe v spodnjem razdelku »Obdelava aplikacije« (Slika 5).

V primeru napake ali netočnih podatkov, se s pritiskom gumba "Uredi" vrne v način urejanja besedila aplikacij.

Ko je bila aplikacija urejana, je potrebno klikniti gumb "Naprej" in v spremenjenem prijavnem obrazcu, da potrdite shranjevanje tako, da kliknete gumb "Shrani" (slika 4). Pritisnite gumb "Nazaj", da se vrnete na urejanje.

Urejanje je na voljo samo za aplikacije v statusu »Novo« in samo za zaposlene v FUU ITU, iz katerih je ta prijava registrirana na ITU portalu.

- Gumb »V delu«

V tem času, dokler se odloča o tej vlogi, je treba kartico za uporabo pretvoriti v status V delu.

Prijava iz statusa Novo v statusu V delu je preveden s pritiskom na gumb "V delu" v Akcije (Slika 7).

Sl. 6 Dejanja z aplikacijo v statusu "Novo"

V odprtem oknu morate potrditi prevod vloge v status V delu s pritiskom na gumb "Uporabi" (slika 8).

Sl. 7 Prevod aplikacij v delo

Za osebje glavnega urada so na voljo naslednji ukrepi (slika 8):

1) Pozivajte prosilca k pregledu

2) Zavrniti opravljanje izpita

3) Razdelite vlogo na ustrezno strokovno skupino, kjer bo o tej vlogi sprejeta odločitev

Sl. 8 Dejanja, ki so na voljo uslužbencem GB

Ukrepi, ki so na voljo glavnemu uradu

Če je na podlagi rezultatov preučitve vloge v Združenem kraljestvu sprejeta odločitev za opravljanje zdravstvenega in socialnega pregleda, je treba prošnjo prevesti v status Vabilo, izpolnite obrazec za vabilo (slika 9) tako, da kliknete gumb »Povabi«.

Sl. 9 Poziv k pritožbi na ITU

Vabilo označuje, kje bo izvedena raziskava. Vrednost tega polja je izbrana s spustnega seznama.

Če je, potem ko je bila obravnava vloge pri odločitvi o GB, da zavrne izvedbo ankete, po pritisku na gumb "Zavrni", se odpre okno "neuspeh" (sl. 10), kjer morate navesti razloge za zavrnitev, motiviran in kliknite "Apply". Aplikacija bo prešla v stanje Odpoved odgovornosti. Gumb »Prekliči« zapre okno »odpoved«, ne da bi ga spremenil.

Sl. 10 Okno "Neuspeh"

Če je treba vlogo obravnavati s strokovno sestavo določenega profila, potem zaposleni v Glavnem uradu distribuira prijavo ustreznemu strokovnemu osebju s klikom na gumb "Razdeli". Kot rezultat tega dejanja se odpre naslednje okno (Slika 11).

Sl. 11 Razdelitveno okno

S spustnega seznama je izbran sestava strokovnjakov.

Ko kliknete gumb "Uporabi", se prikaže sporočilo, da je bil status uspešno spremenjen. In na polju Obdelava aplikacije se pojavi komentar, v katerem je aplikacija ES distribuirana (slika 12).

Sl. 12 Komentar v polju za obdelavo aplikacij

- Gumb »Vrnitev na distribucijo«

Dokler ES ne obdeluje vloge (se odloči, da bo povabila ali zavrnila), lahko GB umakne aplikacijo iz skupine strokovnjakov tako, da klikne gumb »Vrnitev na distribucijo« na polju Akcije (Slika 13). V odprtem oknu morate v polju Komentar navesti razlog za vrnitev (slika 14).

Sl. 13 Vrnitev na distribucijo

Sl. 14 Vrnite se v okno Distribution

Po vrnitvi v distribucijo GB lahko znova ponovi postopek dodelitve.

Ukrepi, na voljo strokovnemu osebju

Ko je aplikacija prispela v strokovno sestavo, so strokovnjakom na voljo naslednji ukrepi (slika 15):

1) Pozivajte prosilca k pregledu

2) Razmislite o vlogi v odsotnosti

3) Vlogo za distribucijo vrnite glavnemu uradu

Sl. 15 Ukrepi, ki so na voljo uslužbencu ES

Če je bila na podlagi rezultatov preučitve vloge v ES sprejeta odločitev za opravljanje zdravstvenega in socialnega pregleda, potem je treba prošnjo pretvoriti v status Vabilo, izpolnite obrazec za vabilo (slika 9) tako, da kliknete gumb »Povabi«.

- Gumb "Razmislite v odsotnosti"

Če prisotnost tožeče stranke ni potrebna za odločitev o pritožbi ITU, je odločitev izdana v nenavzočnosti in se vloga prevede v status Pregled v odsotnosti. Če želite prenesti v ta status, kliknite polje »Razmislite v odsotnosti« na polju Akcije. Zato se odpre okno, v katerem morate sprejeti odločitev, ki je bila sprejeta na podlagi rezultatov odsotnosti obravnave pritožbe (slika 16).

Sl. 16 Okno "Odsotni pregled"

- Gumb »Vrnitev na distribucijo«

Če zaradi pomanjkanja strokovne sestave ni mogoče obdelati aplikacije, je treba vlogo za distribucijo vrniti v GB. Kliknite "Vrnitev v distribuciji" se odpre okno, v katerem lahko upraviči, zakaj uporaba ne more šteti, je navedel izvedenec sestave (sl. 17).

Sl. 17 Okno "Odsotnost izpita"

Ko aplikacija spremeni svoj status v Vrni se na distribucijo, bo postalo nedostopno za ogled zaposlenega v strokovni sestavi.

Korak 3. Več ukrepov z aplikacijsko kartico

Pošiljanje komentar prosilcu o sprejetem sklepu

Po nanosu prevedeni v enega od teh končnega statusa (Vabilo, zavrnitve, Razdalja premislek), član strokovnega GB ali umetnega izdana sodba bi lahko komentar na e-pošto tožeče stranke, če je to polje napolnjena Osebni podatki vlagatelja. Če želite to narediti, v polju Dejanje kliknite gumb »Pošlji črko« (Slika 18).

Sl. 18 Pošiljanje sporočila

Zato se odpre okno z besedilom sporočila (Slika 19).

Sl. 19 Pošiljanje e-pošte prosilcu z rezultatom obdelave vloge

S klikom na gumb »Pošlji« bo sporočilo poslano na ustrezen e-poštni naslov. S pritiskom gumba »Prekliči« zaprete okno brez pošiljanja sporočila.

Dodajanje dokumentov v aplikacijo, zahteve za obliko datoteke

Ne glede na vrednost polja Status lahko kadarkoli priložite elektronski izvod papirne prijave in / ali spremnih dokumentov. Če želite to narediti, pojdite na jeziček Datoteke (Slika 20) in pritisnite gumb «Dodaj datoteko "(Slika 20).

Sl. 20 Kartica Datoteke

Če je dokument, ki ga želite optično prebrati, sestavljen iz več listov, priporočamo uporabo formatov na več straneh: PDF ali TIFF.

Skenirane dokumente je treba shraniti kot grafični prikazi. Izdelajte postopek za prepoznavanje besedila na optično prebranih dokumentih NE ZAHTEVAJO.

Če je dokument sestavljen iz več datotek ene strani (sprejemljivih formatov za ene strani datotek - PDF, PNG, GIF, JPEG), nato pa za prenos je treba zbrati vse datoteke v eno mapo in si ZIP-datoteko. Ni priporočljivo, da datoteke z eno stranjo vstavite v dokument MS Word ali katero koli drugo obliko.

Izbrati je potrebno arhiviranje skeniranih dokumentov samo v obliki *. Uporaba drugih oblik stiskanja in paket datotek (RAR, 7zip, ARJ, ACE, CAB, itd), kot tudi ustvarjanje samorazteznih arhivov NI DOVOLJENO.

Zahteve za skeniranje:

1) Ločljivost: 150 - 300 dpi

2) Ime datoteke pri skeniranju eno-stran (ena stran - ena datoteka): ime se začne s serijsko številko dokumenta in številko strani v dokumentu (01_001_nazvanie gif, 01_002_nazvanie gif)...

Analiza uporabe domače programske opreme na delovnih postajah uporabnikov EAVIIAAS

Vsebina

Podjetje "programska oprema", zaključili projekt o razvoju in podpori Unified Automated vertikalno integriranega informacij in analitičnega sistema za zdravstveno in socialno strokovnega znanja.

Enotni avtomatsko vertikalno integriran informacijski in analitični sistem za medicinsko-socialne pregleda (EAVIIAS ITU) je standard, informacijski sistem vseh zveznih institucij zdravstveno in socialno pregledu delujejo na ozemlju Ruske federacije.

Sistem je zasnovan za avtomatizacijo procesov, povezanih z zagotavljanjem javnih služb za zdravstveno in socialno pregleda, ravni in vzrokov invalidnosti v okviru državnega statističnega spremljanja demografske sestave invalidov, ki živijo na ozemlju Ruske federacije.

Cilji informacijske podpore za rehabilitacijo invalidov

 • Izboljšanje strukture sistema računovodstva in dinamiko kategorije invalidnosti, ki temeljijo na uporabi in razvoju vertikalno integriranega informacij ITU-analitični sistem in evidentiranje in poročanje o statističnih obrazcev [1]
 • Ustvarjanje fizične in informacijske dostopnosti strokovnih, rehabilitacijskih in situacijskih storitev (zmanjšanje poti invalidne osebe)
 • Izboljšanje medsektorske interakcije z uporabo portala državne službe
 • Analiza izvedenih dejavnosti za izvajanje IPRA / PRP

2011-2017

 • Začetek razvoja je 2011;
 • Začetek poskusnega delovanja v FGBU FB ITU-2012;
 • Začetek neprekinjenega delovanja - 2013;
 • Operacija v vseh PKU GBE ITU z registracijo VSE dokumentov v elektronski obliki - 2014.
 • Skupaj do 01.11.2017 v zbirki podatkov EAVIIAAS je zbrala podatke o 5,7 milijona invalidnih oseb,
 • v informacijskem viru (el.archive) - 7,5 milijonov arhivskih zapisov.

Normativni akti o FGIS dne FRI 2016:

 • Odlok Vlade Ruske federacije z dne 16. julija 2016, št. 674 "o oblikovanju in vzdrževanju zveznega registra invalidov in o uporabi informacij, ki jih vsebujejo"
 • Uredba Vlade Ruske federacije z dne 16. julija 2016 št. 1506-p (koncept ustvarjanja, vzdrževanja in uporabe FSIG ZZZ)


Leta 2016 je izvedla projekt za razvoj in vzdrževanje Unified Automated vertikalno integriranega informacij in analitičnega sistema za zdravstveno in socialno strokovnega znanja.

Enotni avtomatsko vertikalno integriran informacijski in analitični sistem za medicinsko-socialne pregleda (EAVIIAS ITU) je standard, informacijski sistem vseh zveznih institucij zdravstveno in socialno pregledu delujejo na ozemlju Ruske federacije.

Sistem je zasnovan za avtomatizacijo procesov, povezanih z zagotavljanjem javnih služb za zdravstveno in socialno pregleda, ravni in vzrokov invalidnosti v okviru državnega statističnega spremljanja demografske sestave invalidov, ki živijo na ozemlju Ruske federacije.

Arhitektura in funkcionalnost EAVIASA ITU

Osnovna načela oblikovanja individualnega rehabilitacijskega programa ali rehabilitacije invalidne osebe (invalidnega otroka) so:

 • individualnost,
 • kontinuiteta,
 • zaporedje,
 • kontinuiteta,
 • kompleksnost,

ki jih je treba izvajati v postopku medagencijskega sodelovanja pri zagotavljanju rehabilitacijskih storitev za določene invalidne osebe.

Delo, ki se bo izvajalo na EAVIAS FGIS leta 2017

 • Delo z elektronskim podpisom je končano
 • ITU EAVIAS EWIASF je bil povezan z SMEW od januarja 2017
 • Dokončati gradnjo ITU DRQD na ravni predsedstva decembra 2017
 • Pojdite iz podatkovne zbirke MS SQL v DB PostgreSQL z DB gostovanjem v ITU GB decembra 2017

2018 leto

 • prehod na interakcijo z izvajalci IPRA / PRP izključno preko PHRI FRI;
 • vseobsegajoče delo urada ITU v enotnem informacijskem prostoru;
 • nadaljnje delo v zvezi z nadomeščanjem uvoza z vidika uporabniških delovnih postaj;
 • izboljšanje konsolidiranega analitičnega sistema na podlagi EAVIIAAS in informacijskega vira (elektronski arhiv);
 • razvoj tehnoloških in informacijskih komponent portala ITU

Decembra 2017 je DCFD nastal v celoti - v prvem četrtletju. 2018 prehod na centralizirano različico za vse ministrstvo za delo PKU GBE ITU.

Prehod na nov sistem zbirke podatkov

Glavne naloge pri prehodu v novo bazo podatkov v IS [2]

 • Analiza potrebo po prilagajanju poslovnih procesov (poslovne aplikacije Layer) pri prehodu v novo zbirko podatkov (spremenila shranjene procedure in pravila za delo z njimi, da popravi transakcije na zavezati / rollback, spremenilo delo z indeksi in kazalci, itd, itd).
 • Analiziran je bil mehanizem za zagotavljanje informacijske varnosti in pojasnjen.
 • Postopki migracije podatkov so bili razviti in preizkušeni, pilotna migracija podatkov je potekala od novembra do decembra 2017, migracija drugih ITU GB je predvidena za 1. četrtletje leta 2013:
 • skladnost s pravilnim zaporedjem prenosa podatkov, referenčno celovitost, posebni mehanizmi za zelo obremenjene transakcijske sisteme, ki jih ni mogoče ustaviti
 • razviti so bili mehanizmi za preverjanje celovitosti in popolnosti migracij.
 • Nujno je bilo treba rešiti problem uravnoteženja obremenitve za združevanje baze podatkov na več strežnikov.
 • Postopki servisiranja za vzdrževanje baz podatkov (administracija) so bili ponovno konfigurirani (odvečni načrt kopiranja, posodobitve indeksa, funkcije iskanja v celotnem besedilu)
 • Naloga je določiti obdobje shranjevanja varnostne kopije stare baze podatkov in po potrebi pridobiti podatke iz nje.
 • V prvem četrtletju leta 2018 bo treba podpirati vzporedno delo v dveh zbirkah podatkov, kar vodi v rast potrebnih virov.

Analiza uporabe domače programske opreme na delovnih postajah uporabnikov EAVIIAAS

Septembra-december 2017 je Ministrstvo za delo Rusije na podlagi FGBU FB ITU opravilo testiranje združljivosti uporabniškega okolja na podlagi programskih izdelkov ruskih razvijalcev:

Glavni rezultati testiranja

1. Testiranje je potekalo v skladu z izhodiščnim scenarijem dela z EAVIAS EWIASAS IPS z zagonom v vinu:

 • odjemalec EAVIASAS, ITU se sproži in poveže z bazo podatkov in strežniki za upravljanje;
 • podatki se vnesejo v pregled;
 • izhodni dokumenti so ustvarjeni;
 • tiskani dokumenti so shranjeni v formatu.docx
 • v urednikih MoiOfis so odprti tiskani dokumenti, ki ne vsebujejo zaščite z gesli pred nepooblaščenim urejanjem Med preskušanjem so bile ugotovljene naslednje napake:
 • Tiskalni obrazci v formatu.docx, ki vsebujejo zaščito z gesli od urejanja, ne odpre urejevalnik besedil MoiOfis Standard
 • Napake pri delu modula za izdelavo statističnih poročil o obliki državnega poročanja "7-sob"

2. Preizkušanje programske opreme VipNet CSP je bilo izvedeno z namestitvijo gonilnikov na odjemalskega odjemalca (za žeton JaCarta USB (ZAO Aladdin RD)). Različica programske opreme En sam JaCarta odjemalec za Linux bo sproščen v drugi polovici leta 2018. Potrjena različica VipNet CSP za Linux je predvidena za konec tretjega četrtletja leta 2018. Podobna situacija z orodji za varnost informacij za platforme Windows in Linux je Dallas Lock. Certificiranje izdelka z OS Basalt je načrtovano za Q3 2018.
3. Osnovna funkcionalnost avtomatizirane programske opreme1C je združljiva z delovno postajo OS Alt Alt 8. Hkrati je nemogoča funkcionalnost modula "Tiskanje nalepk in črtnih kod", ker deluje le v okolju Microsoft Windows. To omejitev določa AO GIIVC.

 • Delovanje preizkušene konfiguracije domače programske opreme je mogoče v delovanju EAVIAS FGIS sistema ITU (sistem), vendar je to primerno le po obdelavi delovne postaje odjemalca, ki uporablja tehnologijo tankih odjemalcev. delo pod vina povzroča določena tveganja v zvezi z uporabo te vrste posrednika (v smislu zanesljivosti in zmogljivosti) in potreba po izpopolnitev tehnologije za proizvodnjo vina za javnost (emisije v sistemu so narejene 1-3 krat na četrtletje).
 • Okolje domače programske opreme je mogoče izvajati v proizvodnem okolju sistema šele po izdaji certifikata orodij za varnost informacij (VipNet csp in DallasLock) z vsem uporabljenim programskim paketom.
 • Pred izvedbo je potrebno izvesti dolgoročno testiranje obremenitve sestavljenega kompleksne programske opreme odjemalca (ITU EAVIIAS stranka OS Bazalt, MoyOfis pisarniški paket, sistemske programske opreme (tiskalnik in skener vozniki), sredstva strank in nepooblaščenega dostopa Kaspersky Anti-Virus).
 • Treba je ustvariti učinkovito tehnologijo za usposabljanje uporabnikov sistema in tehnologijo za oddaljeno namestitev programske opreme na delovnem mestu.
 • Priporočljivo je začeti zamenjavo programske opreme na odjemalskih straneh z dostavo novih računalnikov za delovna mesta. Trenutno je na vseh delovnih mestih zagotovljena licenčna programska oprema.

Vzdrževanje AIS "Portal ITU"

Raven stranke - zvezna

Pogodbena cena serije (v milijonih rubljih) - 7,5

Splošne informacije o naročilu

Način naročila: Odprta konkurenca

Izvedba naročila: Stranka

Stranka: INN 7734521419 KPP 773401001 FMBA Rusije

Ime naročila: odprta tekmovalna številka 35 o pogodbi o stanju za opravljanje dela na podporo AIS "Portal ITU" leta 2013 v zvezni državne institucije "The sedežu zdravstvene in socialne strokovnega Zvezne medicinske in biološke Agencija" in medresorskih strokovnih svetov vzpostaviti vzročno zvezo bolezni, invalidnosti in smrt državljanov, izpostavljenih sevalnim dejavnikom

Ime artikla: odprta tekmovalna številka 35 o pogodbi o stanju za opravljanje dela na podporo AIS "Portal ITU" leta 2013 v zvezni državne institucije "The sedežu zdravstvene in socialne strokovnega Zvezne medicinske in biološke Agencija" in medresorskih strokovnih svetov vzpostaviti vzročno zvezo bolezni, invalidnosti in smrt državljanov, izpostavljenih sevalnim dejavnikom

Začetna (najvišja) pogodbena cena: 7 500 000,00 rub.

Stage za oddajo naročila: Faza uporabe

Razvrščanje blaga, gradenj in storitev: 195 Avtomatizirani informacijski sistemi, sistemi znanstvenih raziskav, sistemi oblikovanja in upravljanja na podlagi računalniških podatkovnih baz 7249000 Drugi računalniški sistemi, ki temeljijo na računalniških podatkovnih bazah, ki niso vključeni v druge skupine

Klasifikacija BCF:

Količina dostavljenega blaga, obseg opravljenega dela, opravljene storitve: v skladu s pooblastilom (glej del II razpisne dokumentacije)

Kraj dostave blaga, gradenj, storitev: Kraj dela - na lokaciji izvajalca. Kraj predložitve rezultatov dela in poročil - na naslov državnega naročnika: Moskva, Volokolamskoye Highway 30, Building 1.

Čas dostave blaga, gradenj, storitev (glede na lokalni čas stranke): Datum začetka izvajanja dela: od trenutka sklenitve državne pogodbe. Uspešnost čas na odru, je merilo za ocenjevanje ponudb in predložili ponudniki, kot del vlog za sodelovanje v natečaju (glej točko. "Obdobje dela", "Kriteriji za ocenjevanje prijav za sodelovanje v konkurenci za" informacijsko kartico.) Uspešnost čas 1. stopnji - Najdaljše trajanje izvedbe del na oder 1 - 20 koledarskih dni od dneva, državni pogodbi, najkrajše obdobje dela - 7 koledarskih dni od datuma, ko država naročila. Rok za dokončanje dela 2. faze je 10.12.2013.

Značilnosti naročila: Zahteve niso določene

Prednosti glede na predlagano pogodbeno ceno: Zahteve niso določene

Varnost aplikacij:

Znesek varstva vloge: 375 000,00 rub.

Izraz in postopek za zaslužek za vložitev zahtevka: Denarna sredstva se prenese na bančni račun, naveden v točki 31 informacijske kartice razpisne dokumentacije (ali so navedene v prejemu računa, ki so podobno kot zgoraj), v času, omogoča, da pridobi dokument, ki potrjuje plačilo sredstev za zavarovanje zahtevka za udeležbo na tekmovanju, in ga predložiti kot del vloge sodelovati na natečaju.

Plačilni pripomočki za vlogo: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Izvrševanje pogodbe:

Znesek varščine za izvedbo naročila: 2 250 000,00 rub.

Rok in postopek izvrševanja pogodbe: Izvršitev naročila, je treba predložiti naročniku pred sklenitvijo javne pogodbe ali v povezavi s pogodbo o stanju v roku 15 dni od dneva objave na uradni spletni strani tekmovanja ali protokola protokol za obravnavo vlog za sodelovanje v natečaju (v primeru priznanja neuspešnega razpisa). Obdobje veljavnosti katere koli vrste zavarovanja za državne pogodbe (nepreklicno bančno garancijo / polog gotovine), pod pogojem, da zmagovalca ali ponudnik, s katerim je pogodba v primeru pogodb Dodge zmagovalec se določi glede na čas trajanja pogodbe, plus 30 (trideset ) koledarskih dni.

Plačilni pogoji za izvršitev pogodbe: r / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Informacije o položaju urnika, na podlagi katerega je bilo naročilo ustvarjeno: Položaj urnika ni določen pri oblikovanju obvestila

Kontaktne informacije

Organizacija: FMBA iz Rusije

Poštni naslov: Ruska federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 str. 1; 5, -

Naslov lokacije: Ruska federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye sh., 30 str. 1; 5, -

Kontaktna oseba: Spiridonova Svetlana Aleksandrovna Telefon: +7 (499) 1906942 Faks: +7 (499) 1905935 E-pošta: [email protected]

Ponudba razpisne dokumentacije

Rok dodelitve: od 31.5.2013 do 01.7.2013

Kraj dostave: Moskva, Volokolamskoe shosse, hiša 30, stavba 1, pisarna št. 515 (najprej morate naročiti prehod).

Odredba o dodelitvi: v delovnih dneh: ponedeljek - četrtek od 10.00 do 17.00, petek - od 10.00 do 16.00; kosilo od 12.00 do 13.00 (po moskovskem času). Podroben postopek za predložitev razpisne dokumentacije je naveden v 16. točki I. razdelka razpisne dokumentacije.

Uradna stran, na kateri je dana konkurenčna dokumentacija: www.zakupki.gov.ru

Plačilo za predložitev razpisne dokumentacije: Zahteve niso določene

Vrstni red za oddajo naročila

Odpiranje ovojnic z aplikacijami: Datum in čas (glede na krajevni čas stranke): 01.07.2013 ob 11:00 Lokacija: Ruska federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., 30, stavba 1

Obravnava vlog: Datum (glede na krajevni čas stranke): 07/03/2013 Lokacija: Ruska federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., D. 30, str.1

Povzemanje: Datum (glede na krajevni čas stranke): 07/03/2013 Lokacija: Ruska federacija, 123182, Moskva, Volokolamskoye Sh., D. 30, str.1

AIS portal MSE

Veseli smo, da vas lahko pozdravimo na spletnem viru Zvezne državne institucije "Glavni urad za zdravstveno in socialno strokovno delo v regiji Voronezh" Ministrstvo za delo Rusije.

Tukaj se lahko seznanite z informacijami o državni službi o medicinskem in socialnem strokovnem znanju.

I.O. glavni strokovnjak za ITU v regiji Voroneža O.I. Titov

Novice

Vprašanje-odgovor

Spletni viri za ljudi s posebnimi potrebami

Medicinsko in socialno znanje

Virtualna soba za socialno prilagajanje Določitev v določenem vrstnem redu potreb osebe, ki jo je treba pregledati pri ukrepih socialne zaščite, vključno s rehabilitacijo, na podlagi ocene omejitev življenjske aktivnosti, ki jo povzročajo stalne motnje telesnih funkcij.

Informacije za državljane

URADNO MESTO
za objavljanje informacij o državi
(občinske) institucije

AIS portal MSE

Avtorji predlagajo model za izgradnjo segmenta medagencijskega sodelovanja v regiji na podlagi avtomatiziranega informacijskega sistema "ITU Portal", ki omogoča izmenjavo podatkov v realnem času.

'> Vključeno v RINC ®: da

'> Navedbe v RINC ®: 0

'> Vključeno v jedro RINC ®: št

'> Citiranje iz jedra RINC ®: 0

'> Norm. citiranje po reviji: 0

'> Faktor učinka revije v RINC: 0,047

'> Norm. ki se nanašajo v smeri: 0

'> Decile v razvrstitvi po smeri: 5

'> Tematska postavka: Ekonomija in poslovanje

FMBA OF RUSSIA

Zvezna medicinska biološka agencija

Izberite teritorialno administracijo FMBA v Rusiji

 • O FMBA v Rusiji

Informacije o državnih informacijskih sistemih

Ime vlagatelja FGIS vlagatelja

Zvezna medicinska biološka agencija

Ime FGIS

Informacijska stran Zvezne medicinske biološke agencije

Namen, namen, obseg, funkcije FGIS

Zagotavljanje dostopa do informacij o dejavnostih Zvezne medicinske biološke agencije. ; Razporeditev normativnih in pravnih ter drugih dokumentov FMBA v Rusiji; Posredovanje informacij o naročilih za dobavo blaga, gradenj, storitev za potrebe države; Razporeditev informacij, ki odražajo dejavnosti FMBA v Rusiji

Informacije o strukturnih enotah in uradnikih, odgovornih za delo z IPF

Strukturna enota, odgovorna za delo IPF

Oddelek za informacijske tehnologije in informacijske vire

Vodja strukturne enote

Samovarov Dmitrij Vladimirovič

Odgovoren za delo strukturne enote

Pomočnik vodje FMBA Rusije Samovarov Dmitry Vladimirovich

FEV organi, ki se izvajajo z uporabo FGIS

Zvezna medicinska biološka agencija Zagotavljanje informacij o dejavnostih državnega organa ali lokalne uprave na internetu

Informacije o delovanju FGIS in (ali) njegovih posameznih delov na ozemljih sestavnih subjektov Ruske federacije

Zahteve za odločitev o ustanovitvi IPF

Odločba št. 458 z dne 2010-08-19, ki je sprejela organ Zvezna medicinska biološka agencija

Zahteve pravnega akta Zveznega kazenskega zakonika o vrstnem redu in ureditvi naročila FGIS

Pri naročanju uradne strani FMBA Rusije št. 331 od 2011-08-09, ki je sprejela organ Zvezna medicinska biološka agencija

Datum začetka obratovanja FGIS;

Informacije o državnih informacijskih virih in (ali) podatkovnih bazah v strukturi FGIS

Dokumentarni sklad mesta FMBA Rusije. V bazo virov so vključeni: DB Stran FMBA Rusija

Periodičnost posodabljanja informacij in obdobje hranjenja informacij v FGIS

Pogostost posodobitve informacij

Obdobje hrambe informacij

Informacije o informacijskih tehnologijah in strojni opremi (vključno s kriptografskimi), ki se uporabljajo v FGIS

Strežniški operacijski sistem

UNIX (FreeBSD 6.x)

Uporabniški operacijski sistemi

UNIX (FreeBSD 6.x); MS Windows

Sistem vodenja baz podatkov

Programska oprema za upravljanje omrežnih virov

Apache Web Server2.2

Uporabljena pisarna, specializirana programska oprema

Prosta programska oprema

- Podatkovni formati za strukturirano predstavitev informacij v omrežju

Oblike shranjevanja podatkov v elektronski obliki

BMP; HTML; RAR; ZIP; AVI; DOC; DOCX; RTF; PDF; GIF; JPEG; HD Foto; MPG

Število mest, povezanih s sistemom

Skupno število certifikatov ključa za digitalni podpis

Vrsta kriptografske zaščite podatkov v sistemu

Informacije o možnosti uporabe informacijskih in telekomunikacijskih omrežij v okviru delovanja IPG, e-poštni naslov upravljavca FGIS;

Informacije o možnosti uporabe informacijskih in telekomunikacijskih omrežij v okviru delovanja IPF

Informacije o povezovanju sistema z drugimi omrežji, razen interneta

E-poštni naslov operaterja FGIS

Informacije o virih financiranja za vzpostavitev, delovanje, modernizacijo FGIS

Ustvarjanje je 2850 tisoč rubljev. obdobje 2009, postavka stroškov CSR 1007500; Operacijski znesek je 2500 tisoč rubljev. obdobje 2010, postavka stroškov CSR 0010400; Nadgradnja znesek 3000 tisoč rubljev. obdobje 2011, postavka stroškov za CSR 1007500; Posodobitev znesek 5000 tisoč rubljev. obdobje 2012, postavka stroškov za CSR 4.700.000; Znesek modernizacije znaša 4500 tisoč rubljev. obdobje 2013, postavka stroškov CSR 4709900; Posodobitev znaša 1510,5 tisoč rubljev. obdobje 2014, postavka izdatkov CSR 0909B01

Podatki o prisotnosti (odsotnosti) v FGIS podatkih, ki so v skladu z zakonodajo Ruske federacije razvrščeni v podatke o omejenem dostopu

Sestava informacij, ki neposredno vplivajo na pravice in svoboščine človeka in državljana ter vrstni red dostopa do takih informacij

Sestava informacij, ki so neposredno povezane s pravicami in obveznostmi organizacij in postopkom za dostop do takih informacij

Število in datum registracije registra v registru

Številka in datum izdaje elektronskega potnega lista

Datum uvajanja sprememb informacij o IPF

Datum, ko je prosilec prekinil delovanje IPF

Zahteve odločbe upravljavca FGIS o prenehanju delovanja FGIS

Ime vlagatelja FGIS vlagatelja

Zvezna medicinska biološka agencija

Drugi upravljavci FGIS

- Zvezna državna proračunska zdravstvena ustanova "Center za fizioterapijo in športno medicino Zvezne medicinske in biološke agencije";

Ime FGIS

Medicinski informacijsko-analitični sistem o "Delovanju in vzdrževanju elektronskega registra zdravstvenega statusa športnikov ruskih državnih reprezentanc"

Namen, namen, obseg, funkcije FGIS

Vzdrževanje elektronskega registra kandidatov za športne ekipe iz Ruske federacije in zdravstvenega stanja športne avtomatizacije FMBA Rusije oddelkov in podrejenih institucij, ima nalogo, da biomedicinske in zdravstvene nege za šport ruskih nacionalnih ekip, vključevanje FMBA Rusije, medicinske in preventivne institucije FMBA Rusija in analitični center Ministrstva za šport in turizem Rusije. Doseganje novo raven informatizacije FMBA Rusije, vzpostavitev informacijske infrastrukture za biomedicinske in zdravstvene oskrbe za športnike ruske reprezentance v skladu z regulativnimi in pravnimi akti. Cilji: izboljšati kakovost zdravja ter medicinsko in biološko podporo športa; povečati učinkovitost in veljavnost odločanja o sprejemu športnikov na športne dogodke; vzdrževanje visoke fizične delovne zmožnosti športnikov nacionalnih ekip Ruske federacije, ki zagotavljajo doseganje najvišjih športnih rezultatov; izboljšanju kakovosti preventivnih in diagnostičnih kandidatov v športu ruskih nacionalnih ekip, ob upoštevanju posebnosti športa in posameznih značilnosti procesa usposabljanja športnikov; izboljšanje kakovosti zdravljenja (vključno z imenovanjem farmakoloških in nukleotidnih zdravil) in rehabilitacijo športnikov po bolezni in poškodbi; Spremljanje in oblikovanje podatkovne baze o zdravstvenem stanju športnikov ruskih državnih reprezentanc s športom; Oblikovanje analitičnih podatkov in kazalnikov za odločanje o obsegu zagotovljenih zdravstvenih storitev; Priprava periodičnih in letnih statističnih poročil; Računovodstvo, analiza in upravljanje zdravstvenega osebja in osebja zdravstvenega osebja, dodeljenega športnim ekipam v Rusiji; Oblikovanje enotnega informacijskega prostora; Vzdrževanje delovanja in razvoja funkcionalnosti uporabne programske opreme za potrebe FMBA Rusije, Ministrstvo za promet Rusije; Uvajanje sodobnih informacijskih tehnologij

Informacije o strukturnih enotah in uradnikih, odgovornih za delo z IPF

Strukturna enota, odgovorna za delo IPF

Na zapleten inšpekcijski pregled

20.07. - 22. julija 2016, v vrstnem redu nadzora kakovosti dejavnosti predsedstva, celovit pregled urada št. 22, ki se nahaja v kraju Belorechensk

Inšpekcijska komisija je vključevala: predsednika - vodjo strokovnega osebja številka 3 glavnega biroja, zdravnika za medicinsko in socialno strokovno znanje najvišje kategorije, doktorat znanosti. NVMarushchenko, člani: strokovnjaki strokovne sestave št. 3, Oddelek za organizacijo dela s dokumenti, rehabilitacijo in strokovnimi študijami in posvetovanji, informacijskimi tehnologijami, splošnimi zadevami institucije in strokovnjakom za varnost pri delu.

Strokovnjaki glavnega urada so pregledali delo predsedstva na naslednjih področjih:

- kakovost zagotavljanja javnih storitev za izvajanje medicinskega in socialnega strokovnega znanja;

- delati v enem avtomatiziranem vertikalno integriranem informacijskem in analitičnem sistemu za izvajanje medicinskega in socialnega strokovnega znanja ter na portalu ITU "AIS";

- osnovni kazalniki dejavnosti predsedstva;

- pisarniško delo in delo z pritožbami državljanov;

- delo na področju varstva pri delu, požarne varnosti, električne varnosti, civilne zaščite;

Dejavnost predsedstva št. 22 je bila ocenjena zadovoljivo.

Kako se prijaviti v ITU preko portala državne službe?

- V kliniki sem dobil napotnico za zdravstveno in socialno strokovno znanje za določitev invalidnosti. Slišal sem o možnosti, da zaprosim za medico-socialni pregled preko portala javnih služb. Kako lahko to storim?

Vladimir Alekseevich, okrožje Tyumen

- Za javne službe za zdravstveno in socialno strokovno znanje je potrebno, da se registrirajo na portalu javnih storitev (www.gosuslugi.ru) in ustvariti "Moj račun", s pomočjo katerega bo mogoče poslati prijavo v elektronski obliki na institucijo ITU.

Za registracijo na portalu "Javne storitve" je potrebno izpolniti vprašalnik. Potrebovali boste podatke o potnih listih, veljavne številke SNILS (zavarovalna številka posameznega osebnega računa), davčno številko (številko posameznega davčnega zavezanca, ki jo izda zvezna davčna služba Ruske federacije), podatke o mobilnem telefonu ali e-pošti.

Ustvariti "Moj račun", boste morali potrditi identitete osebno kodo, ki je na voljo osebno v bližnji omni-odstotkov-re države in komunalnih storitev ( "Moji dokumenti") v vsakem trenutku in brez odlašanja, s predstavitvijo potni list in SNILS skrbnika. Osebno kodo lahko prejmete tudi s priporočeno pošto na naslov, ki ga navedete. Ko vnesete aktivacijsko kodo portala za javne storitve, boste imeli dostop do »osebnega urada« in imeli boste možnost predložiti elektronsko aplikacijo za zdravstveno in socialno strokovno znanje, tako da izpolnite poseben interaktivni obrazec.

Vlogo za zdravstveno in socialno strokovno znanje lahko vložite najpozneje en mesec po datumu izdaje napotitve v ITU v polikliniki.

E-prijavni obrazec morate narediti osebne podatke, izberite namen medicinsko-socialne pregledu (v vašem primeru - opredelitev invalidnosti), da izpolnite ime in naslov zdravstvene ustanove, ki je izdala smer ITU, z dnem izdaje.

Dokončana elektronska prijava bo avtomatsko dodeljena elektronski registracijski številki in se bo pojavila v zdravstveni in strokovni ustanovi. Strokovnjak za zdravstveno in socialno strokovno znanje skrbno preverja pravilnost registracije, v zdravstveni organizaciji določa podatke o izdaji navodil za ITU. Po potrditvi točnosti vnesenih podatkov bo prijava registrirana v državnem informacijskem sistemu storitve ITU.

Po e-pošti, kot tudi v "Moj račun" portal javnih služb v treh dneh boste prejeli povabilo za izvedbo zdravstveno in socialno pregled, kar kaže na predvideni datum, čas, pisarniški število in seznam dodatnih dokumentov, ki jih mora predložiti predsedstvu.


- Zdravstvena komisija poliklinike je bila zavrnjena v smeri ITU, izdan je bil certifikat. Ali lahko prijavim za ITU preko portala javnih storitev?
Tatiana Olegovna, Tyumen


- Da, lahko. V vrsticah »Ime in vrsta organizacije, ki je izdala napotitev« in »Datum izdaje napotitve« navesti podatke iz izdanega potrdila. V vrstici "Dodatne informacije prosilca" vnesite podatke o izdaji potrdila (sklep VC) o zavrnitvi pošiljanja v ITU.

Podrobne informacije o zagotavljanju javnih storitev je na voljo na uradni spletni strani Zveznega državne institucije «Glavni urad za zdravstvo in socialno Izvedensko mnenje v regiji Tyumen," ruskega ministrstva za delo.